موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

اولین برنامه آموزشی پیشگام روسای بیمارستان

اولین برنامه آموزشی پیشگام روسای بیمارستان

اولین ماژول از برنامه آموزشی روسای بیمارستان ها با محوریت رهبری خود برای 15 نفر از روسای بیمارستان های علاقه مند و منتخب از سرتاسر کشور در تاریخ 19 الی 21 تیر سال 1398 در سالن همایش مرکز قلب شهید رجایی برگزار شد.

در این برنامه تمامی اساتید آموزش دیده در دوره تربیت مربی (TOT) برای نهایی سازی محتوا حضور داشتند و در انتهای هر روز با جمعه بندی نکات مطرح شده در آن روز محتوا موجود را بهبود می بخشیدند.

دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز قلب شهید رجایی و دکتر بهزراد کلانتری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در طول دوره از برنامه آموزشی بازدید کردند.

جهت برنامه ریزی ماژول های بعدی با هماهنگی با روسای محترم بیمارستان حاضر در برنامه آموزشی مقرر شد برنامه های بعدی در مرداد با محوریت رهبری در سازمان، شهریور با محوریت تفکر راهبردی و تصمیم گیری، مهر با محوریت مهارت های مدیریتی 1 (مدیریت مالی، زنجیره تامین و مدیریت منابع انسانی) و آخرین دوره در ماه آبان با محوریت مهارت های مدیریتی 2 (مدیریت کیفیت، مدیریت اطلاعات، مدیریت بحران) برگزار گردد.

1399-01-11

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.