موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

تدوین دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا با همکاری مرکز مدیریت بیمارستانی و گروه علمی مدیریت بحران معتمد

با توجه به لزوم بکارگیری و اجرای اقدامات مدیریتی ویژه در مقابله با ویروس کرونا در تمام بیمارستان های کشور "دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با

 

کرونا" با همکاری مرکز مدیریت بیمارستانی و گروه علمی مدیریت بحران معتمد تدوین و ابلاغ شد

دانلود فایل PDF دستورالعمل

 

1398-12-07

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.