موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

افتتاحیه برنامه آموزشی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور

افتتاحیه برنامه آموزشی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور مقام علی وزارت، معاونین درمان و توسعه، مدیران کل آن دو معاونت و کارشناس فنی دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران در تاریخ 28 خرداد 1398 برگزار شد.

در این مراسم روسای بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های خصوصی کشور حضور داشتند.

جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ابتدای سخنرانی خود به اهمیت توجه به توسعه یافتگی و تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی اشاره کردند و اضافه نمودند این امر از طریق آموزش میسر خواهد شد. روسای بیمارستان ها افسران ارشد نظام سلامت در خط مقدم خدمت هستند

در ادامه معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی به شایستگی­های مورد نیاز مدیران برای بهبود عملکرد بیمارستان ها تاکید ویژه ای داشتند و درباره تدوین محتوای دوره روسای بیمارستان ها که توسط موسسه معتمد و با همکاری سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون جهانی بیمارستان ها آماده شده است اشاره کردند.

دکتر مهدی جعفری رئیس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران سلامت ایران(معتمد) با اشاره به چشم انداز کشور در سال1404 در دستیابی به جایگاه برتر در منطقه، عنوان کرد ما نیازمند منابع انسانی توانمند خصوصا رده های مدیریتی هستیم. بحث حرفه ای گرایی و توجه به شایستگی مدیریت که شامل دانش نگرش و مهارت است، چند دهه هست در بسیاری از کشورهای دنیا اهمیت پیدا کرده است و باتوجه به برنامه های دولت های یازدهم و دوازدهم توانمند سازی و شایسته سالاری در مدیریت نظام سلامت اهمیت دو چندان پیدا کرده است.

موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت از چشم انداز خود، مرجع مشاوره توسعه و تربیت مدیران حرفه ای سلامت در کشور این مهم را به عهده دارد. در این راستا دوره های ملی و بین المللی برای رده های مختلف مدیریتی نظام سلامت برگزار گردیده است. دوره توانمند سازی روسای بیمارستان های کشور با توجه به تجربه موفق توانمند سازی مدیران بیمارستان های کشور برنامه ریزی شده است و در ماژول های سه روزه و در مجموع 15 روز برگزار خواهد شد.

در انتها سرکار خانم شادرخ سیروس کارشناس فنی دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران توضیح مختصری درباره برگزاری برنامه های توانمندسازی در دفتر منطقه ای EMRO و برنامه های اجرا شده در سال ۲۰۱۹ در کشورهای دیگر را ارائه نمودند. ایشان در ادامه صحبت های خود مهمترین نیازهای شناسایی شده برای روسای بیمارستان ها را براساس فرم نیاز سنجی سازمان جهانی بهداشت محور های leadership و change management بیان نمودند و در پایان از همکاری و حمایت های دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران برای اجرای دوره های توانمندسازی مدیران نظام سلامت خبر داد.

1398-12-07

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.