موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

آغاز به کار موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران

موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران با حضور دکتر سید علی صدر السادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر علی بهادر، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر سید منصور کشفی، مشاور عالی رییس دانشگاه، دکتر "سید جلیل معصومی" معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، امام جمعه و معاون منطقه آزاد کیش و از طریق ویدئو کنفرانس توسط وزیربهداشت در کیش افتتاح شد.

گفتنی است، به استناد رای صادره در دویست و شصت و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی کشور  با تاسیس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران در معاونت توسعه مدیریت و منابع موافقت اصولی به عمل آمد.


ماموریت موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران، توانمندسازی مدیران شاغل (پایه، میانی و ارشد) در سطح حرفه‌ ای، تربیت مدیران حرفه ای برای جانشینی مدیران فعلی، توسعه مدیران براساس بهبود شایستگی ها و مهارتهای مورد نیاز بخش سلامت، توسعه مدیران در سطح بین المللی است.

1398-12-06

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.