موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

برنامه آموزشی مدیران پرستاری

برنامه 3 روزه برنامه آموزش مدیران پرستاری با حضور معاون محترم پرستاری برای حدود 150 نفر از مدیران ستادی و مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی در 5 شهریور برگزار شد.

محتوای آموزشی در این برنامه پس از تشکیل و برگزاری جلسات کمیته علمی و پس از نیازسنجی های انجام گرفته تهیه و تدوین شد.

دکتر حضرتی در افتتاحیه برنامه آموزشی عنوان کرد؛  مهمترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی است و اگر نیروی انسانی پاینده، بالنده، توانا و ماهر باشد، می توان امیدوار بود که یک سازمان بالنده و موفق داشته باشیم.

ایشان در انتها عنوان کرد: امیدوارم با تلاش اساتید و دست اندرکاران موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظاام سلامت و دانشگاه ها بتوان برای توسعه و توانمندسازی مدیران و ارائه خدمات سلامت در کشور و عرصه های بین المللی اقدامات مفیدی انجام داد.

1399-02-17

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.