موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران-معتمد-اخبار

برنامه آموزشی مدیریت بخش اورژانس

ماژول 3 روزه دوره مدیریت بخش اورژانس (Emergency Unit Management) با همکاری سازمان جهانی بهداشت، انجمن علمی طب اورژانس و معتمد برای ۳۰ نفر از مدیران بخش اورژانس کشور از 25 تیر 98 به مدت 3 روز در بیمارستان بهمن برگزار شد.

افتتاحیه دوره با حضور نماینده دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، معاون فنی معتمد و رییس انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار گردید. دکتر نادر توکلی رئیس انجمن علمی طب اورژانس به اهمیت توانمندسازی مدیران در این حوزه اشاره فرمودند و از حمایت های سازمان جهانی بهداشت در طراحی دوره و تلاشهای موسسه معتمد در برگزاری دوره تربیت مربی مدیریت بخش اورژانس(TOT-EUM)  قدردانی و تشکر نمودند و در پایان از برگزاری این دوره در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی(EMRO)  خبر دادند . مدرسین حاضر در این برنامه آموزشی توسط مدرسین بین المللی در آذر سال 1397 تربیت شده اند.

 

1399-01-11

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.