کرونا
64x64

نگارش کتابچه اقدامات و درس آموخته های بیمارستان در مقابله با ویروس کرونا توسط دپارتمان مدیریت بحران معتمد

این کتابچه مبتنی بر تحلیل شماتیک مطالب ارسالی در گروه های مجازی توسط افراد می باشد. کلیه مطالب ارسالی در گروه های مجازی که مشتمل بر اقدامات انجام گرفته توسط سازمان ها و بیمارستان ها می باشد جمع آوری گردیده است. سپس سرفصل اقدامات صورت گرفته، شناسایی گردید و جهت استفاده احتمالی بیمارستان های دیگر به اشتراک گذاشته می شود. با کمک همه دست اندرکاران، مدیران و همکاران نظام سلامت و با به اشتراک گذاری تجربیات همه خدمتگزاران، این کتابچه مستمرا در قالب شماره های متوالی، بروز رسانی خواهد شد تا هر چه سریعتر تجارب واحدها در اختیار سایر سازمان ها و بیمارستان ها قرار گیرد.

 

 

کلیه بیمارستان¬ها و سازمان¬ها می¬توانند جهت به اشتراک¬گذاری تجربیات خویش و ثبت درس آموخته¬ها با نام خود در شماره¬های بعدی کتابچه، درس آموخته¬ها و  اقدامات خود را به موسسه معتمد به پست الکترونیک iran.hmdi@gmail.com  ارسال فرمایند

دانلود فایل اقدامات و درس آموخته های بیمارستانها در پاسخ به کرونا


برنامه ریزی پاسخ به بلایا، باعث توانمند سازی مدیر برای تصمیم گیری کیفی، تحت فشار زمان برای اجتناب و یا به حداقل رساندن آسیبها است. هدف اصلي این برنامه ریزی، كاهش مرگ‌ومير، افزايش نجات‌يافتگان، تقليل عوارض و معلوليت‌ها، تسكين آسیبهاي جسماني و رواني حادثه‌ديدگان، حفظ منابع اقتصادی، تأمین مراقبت برای بیماران در زمان حوادث و تأمین محیطی امن برای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامتی می باشد.

در همین راستا چک لیست اقدامات و تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا به همت دپارتمان مدیریت بحران معتمد تهیه شده است

دانلود فایل چک لیست اقدامات و تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا -(IAP)


کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.