اهداف مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد )

مرجع مشاوره، توسعه و تربيت مديران حرفه اي سلامت در کشور

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.