اخبار و اطلاعیه های معتمد

آغاز به کار موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران
آغاز به کار موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران ادامه خبر...

افتتاحیه برنامه آموزشی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
افتتاحیه برنامه آموزشی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ادامه خبر...

تدوین دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا با همکاری مرکز مدیریت بیمارستانی و گروه علمی مدیریت بحران معتمد
تدوین دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا با همکاری مرکز مدیریت بیمارستانی و گروه علمی مدیریت بحران معتمد ادامه خبر...

اولین برنامه آموزشی پیشگام روسای بیمارستان
اولین برنامه آموزشی پیشگام روسای بیمارستان ادامه خبر...

برنامه آموزشی مدیریت بخش اورژانس
برنامه آموزشی مدیریت بخش اورژانس ادامه خبر...

برنامه آموزشی مدیران پرستاری
برنامه آموزشی مدیران پرستاری ادامه خبر...

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.